image
Contact
information

Uralcryomash JSC

  • +7 (3435) 344-154
  • HR: 344-810
  • Logistics: 499-225
  • Sales: 499-224

Russia

Sverdlovsk Region

Nizhny Tagil, 622051

24 Vostochnoye Highway

image
Director General
SKOROPUPOV
DMITRY ALEXANDROVICH
+7 (3435) 33-56-86
cryont@cryont.ru


image
First Deputy Director General
PROSVIRKIN
ANDREY VLADIMIROVICH
+7 (3435) 49-92-23
ucm@cryont.ru
image
General Designer
CHEREMNYKH
OLEG YAKOVLEVICH
+7 (3435) 33-56-86
cryont@cryont.ru
image
Deputy Director General for Economics and Finance
GARTUNG
ARTHUR KONSTANTINOVICH
+7 (3435) 49-90-80
agartung@cryont.ru
image
Deputy General Director for Strategic Development
ZABRODSKY
PAVEL OLEGOVICH
+7 (3435) 33-56-86
develop@cryont.ru
image
Security Director
KAKNAEV
IGOR IVANOVICH

sb@cryont.ru
image
Chief Engineer
YAROSLAVTSEV
EVGENY VASILIEVICH
+7 (3435) 49-99-20
+7 (3435) 33-56-86
ucm_gi@cryont.ru
image
Acting Chief Accountant
VAVILOV
ANDREY LEOPOLDOVICH
+7 (3435) 49-90-81
wawilov@cryont.ru